Ngày 05 tháng 6 năm 2018, tại công ty SMO, đã diễn ra buổi làm việc giữa công ty SMO với Future Electrics về chương trình phát triển các sản phẩm cho các nhà sản xuất thiết bị lạnh dân dụng.

Cùng thể loại