• Chuyên thiết kế phần mềm cho thiết bị di động (Android, iOS)
  • Chuyên thiết kế phần mềm giám sát, đo lường, thu thập dữ liệu, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng web server.
  • Một số dự án tiêu biểu:

+ Phần mềm đo đạt thông, giám sát chất lượng nước từ xa (Android, iOS).

+ Phần mềm quản lý, thông báo sự cố hệ thống điện chiếu sáng (Android, iOS).

+ Phần mềm quản lý hệ thống đèn giao thông công cộng.

+ Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cùng thể loại