• Chuyên phát triển phần mềm nhúng, đặc biệt trong lĩnh vực điều khiển tự động và hệ thống IoT.
  • Đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu về:

+ Lập trình nhúng dựa trên các dòng uC thông dụng như: AVR, PIC, ARM hoặc C2000.

+ Các ngôn ngữ lập trình cho một hệ thống nhúng như: C/C++ và Embedded C.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển phần mềm nhúng (IDE, Compiler, Linker, Debugger) cho các họ uC thông dụng như: AVR Studio, Code Composer Studio…

+ Các yêu cầu điều khiển thời gian thực trong hệ thống nhúng.

+ Giao thức truyền thông trong hệ thống nhúng như: CAN, SPI, I2C, LIN, UART.

  • Một số dự án tiêu biểu:

+ Hệ thống cân bằng tự động cho các xe chuyên dụng.

+ Hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng tập trung.

+ Thiết bị hỗ trợ thở chuyên dụng.

+ Hệ thống tự đông giám sát nhà máy sản xuất tole mạ kẽm mạ, sơn màu.

+ Trạm sạc PIN tự động.

Cùng thể loại